Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 334619
Title Het cliché: Bepalingen mestkwaliteit te weinig onderbouwd
Author(s) Visser, M. de; Lantinga, E.A.
Source Ekoland 24 (2004)7/8. - ISSN 0926-9142 - p. 14 - 15.
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Biological Farming Systems
PE&RC
Publication type Article in journal aimed at the general public
Publication year 2004
Keyword(s) mest - drijfmest - dierlijke meststoffen - kwaliteit - chemische samenstelling - biologische landbouw - stikstof - chemische analyse - kwalitatieve analyse - kwalitatieve technieken - chromatografie - analytische methoden - kooldioxide - melkveehouderij - manures - slurries - animal manures - quality - chemical composition - organic farming - nitrogen - chemical analysis - qualitative analysis - qualitative techniques - chromatography - analytical methods - carbon dioxide - dairy farming
Categories Organic Farming / Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract In het onderzoek naar mestkwaliteit binnen het project Bioveem is de waarde onderzocht van aanvullende bepalingen aan drijfmestmonsters. De resultaten werden vergeleken met uitgebreide chemische analyses. Bij de aanvullende bepalingen ging het om een chromatogram van de mest, de koolzuurproductie (maat voor de afbraaksnelheid) en de 'bodemvriendelijkheid' (effect op microbiologie). Voor de chroma's en de koolzuurproductie kon een verband worden gelegd met de samenstelling van de mest, zoals weergegeven door het C/N quotiënt. Bodemvriendelijkheid is niet te relateren aan een chemische parameter en daardoor het meest ongrijpbaar
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.