Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 334769
Title Ontwikkeling van een indicator om te sturen op nitraat; gegevens en regressieanalyse op basis van drie meetseizoenen (2000-2001, 2001-2002 en 2002-2003)
Author(s) Hack-ten Broeke, M.J.D.; Burgers, S.L.G.E.; Smit, A.; Berge, H.F.M. ten; Gruijter, J.J. de; Hoving, I.E.; Knotters, M.; Radersma, S.; Velthof, G.L.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1053) - 117
Department(s) Soil Science Centre
PRI Biometris
Agrosystems
Research Institute for Animal Husbandry
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) nitraten - dierlijke meststoffen - grondwaterverontreiniging - uitspoelen - indicatoren - monitoring - regressieanalyse - nederland - nitrates - animal manures - groundwater pollution - leaching - indicators - monitoring - regression analysis - netherlands
Categories Soil Chemistry / Farm Management
Abstract In het project `Sturen op Nitraat¿ wordt gezocht naar indicatoren waarmee de nitraatconcentratie in het grondwater kan worden voorspeld. Uit een analyse van de meetresultaten van drie meetseizoenen (2000/2001, 2001/2002 en 2002/2003) blijkt dat de nitraatconcentratie het best kan worden voorspeld uit het nitraatgedeelte van de hoeveelheid Nmineraal die zich in het najaar in de bovenste 90 cm van de bodem bevindt, en een clusterindeling die is gebaseerd op een combinatie van bodemsoort, grondwatertrap en gewas. Het verdient aanbeveling te onderzoeken of het nitraatdeel van Nmineraal bruikbaar is voor sturing op bedrijfsniveau (beïnvloedbaarheid), of voor monitoring van effecten van maatregelen (doelgerichtheid en meetbaarheid).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.