Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 334948
Title Klimaatsverandering en functionele plantengroepen in wetlands; uitwerking functionele plantengroepen voor rivierdynamiek
Author(s) Nijhof, B.S.J.; Wamelink, G.W.W.; Runhaar, J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1121) - 84
Department(s) Landscape Centre
Plant Ecology and Nature Conservation
Alterra - Centre for Water and Climate
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) vegetatie - wetlands - stroomvlakten - klimaatverandering - vegetatietypen - soorten - vegetation - wetlands - floodplains - climatic change - vegetation types - species
Categories Climatic Change / Plant Ecology
Abstract Bij het voorspellen van effecten van ingrepen op vegetaties wordt vaak uitgegaan van indicatiesystemen gebasseerd op standplaatscondities. Een andere benadering is het voorspellen van voorkomen van soorten op basis van functionele eigenschappen. In populatie-ecologisch onderzoek gericht op successie wordt dit veel toegepast, e.g. de C-S-R-benadering van Grime. Is een dergelijke benadering een vervanging van of een aanvulling op de bestaande indicatiesystemen? Kan de functionele benadering het hiaat in de voorspelling van het effect van dynamische processen in rivieren, welke met de bestaande indiactiesystemen niet of onvoldoende voorspeld kan worden, opvullen? Wat is de voorspellende waarde van de functionele benadering? In literatuuronderzoek en door middel van een experiment wordt getracht deze vragen te beantwoorden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.