Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 334954
Title Kwaliteit van gemeentelijk groen buiten de bebouwde kom
Author(s) Oosterbaan, A.; Hoogenboom, F.G.G.; Spijker, J.H.; Vries, E.A. de
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1107) - 45
Department(s) Landscape Centre
LEI Natuurlijke Hulpbronnen
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) stadsparken - voorstedelijke woonwijken - kwaliteit - nederland - openbaar groen - urban parks - suburban areas - quality - netherlands - public green areas
Categories Urban Ecology
Abstract Interactief met enkele gemeenten is een methodiek ontworpen om de kwaliteit van het gemeentelijk groen buiten de bebouwde kom in beeld te brengen. Gemeenten hebben behoefte om de kwaliteit van groen te bekijken op het niveau van landschap en element. De ontwikkeling van cultuurhistorische en ecologische waarde op landschapniveau kunnen worden afgemeten aan bestaande beleidsplannen. Daarnaast moeten in het veld het functioneren en de technische staat worden van de elementen worden beoordeeld. Voor het totaal is een beoordelingstabel gemaakt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.