Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 335299
Title Verantwoorde toepassing van rundermest in graslandbodems
Author(s) Goede, R.G.M. de; Vliet, P.C.J. van; Stelt, B. van der; Verhoeven, F.P.M.; Temminghoff, E.J.M.; Bloem, J.; Dimmers, W.J.; Brussaard, L.; Riemsdijk, W.H. van
Source Gouda : SKB-Duurzame Ontwikkeling Ondergrond (SKB rapport SV-411) - 57 p.
Department(s) Soil Biology
Sub-department of Soil Quality
Rural Sociology
Soil Chemistry and Chemical Soil Quality
Soil Science Centre
Centre for Ecosystem Studies
PE&RC
WIMEK
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2003
Abstract Melkveehouders verenigd in de Friese milieucoöperaties VEL en VANLA hebben in samenwerking met Wageningen UR een model ontwikkeld dat erin moet voorzien dat zij de door de overheid gestelde doelstellingen ten aanzien van o.a. ammoniakemissie en nitraatuitspoeling op een milieuvriendelijke manier kunnen realiseren. Het plan van aanpak richtte zich op aanpassingen in het rantsoen van de koeien, verminderd krachtvoer en kunstmest gebruik, en het later maaien van het gewas. Optimalisatie van mest- en bodemkwaliteit staan hierbij centraal. Dit rapport is een verslag van de eerste twee van in totaal vier onderzoeksjaren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.