Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 335597
Title Recreatief groen in het structuurplan Amsterdam "Kiezen voor stedelijkheid"; een confrontatie van vraag en aanbod nu en in de toekomst
Author(s) Vries, S. de; Bulens, J.D.; Hoogerwerf, M.R.; Langers, F.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 691) - 64
Department(s) Landscape Centre
Centre Geo-information
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) recreatie in de stad - stadsparken - bosbouw in steden - stedelijke planning - nederland - overheidsbeleid - amsterdam - urban recreation - urban parks - urban forestry - urban planning - netherlands - government policy - amsterdam
Categories Urban Ecology / Urban Plans
Abstract In het kader van het opstellen van een nieuw structuurplan, voelde de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam de behoefte om de consequenties van dit plan voor de recreatieve vraag-aanbod verhoudingen in beeld te brengen. In dit project wordt gekeken of een eerder door Alterra ontwikkelde methode gebruikt kan worden om hierover zinvolle uitspraken op het niveau van een stadsdeel te doen. De methode beperkt zich tot het kwantitatieve aspect van de genoemde verhouding. Zij is binnen het project verder verfijnd; zo wordt nu rekening gehouden met de bevolkingssamenstelling (autochtoon/niet-westers allochtoon). Er zijn analyses uitgevoerd voor 1995 en 2030 (na uitvoering structuurplan), en wel voor de volgende drie activiteiten: wandelen, fietsen, parkgebruik anders dan wandelen of fietsen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.