Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 336594
Title Biomechanische aspecten van de klauw-vloerinteractie bij melkkoeien: implicaties voor bewegen en klauwaandoeningen = Biomechanical aspects of the claw-floor interaction in dairy cattle:implications for locomotion and claw disorders
Author(s) Tol, P.P.J. van der
Source Tijdschrift voor Diergeneeskunde 129 (2004)13. - ISSN 0040-7453 - p. 454 - 458.
Department(s) ID - Dier en Omgeving
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2004
Keyword(s) melkkoeien - klauwen - voetziekten - vloeren - beton - mechanische eigenschappen - voortbeweging - melkvee - dierziektepreventie - dairy cows - claws - foot diseases - floors - concrete - mechanical properties - locomotion - dairy cattle - animal disease prevention - holstein heifers - hoof - cows - hemorrhages - prevalence - lameness - health - indicators - behavior - surfaces
Categories Animal Health and Welfare / Cattle
Abstract De prevalentie van klauwaandoeningen bij op betonvloeren gehuisveste melkkoeien is reeds enkele decennia zeer hoog. Bovendien hebben de betonvloeren een duidelijke invloed op de locomotie van koeien, waardoor ze niet goed in staat zijn om hun natuurlijk gedrag te vertonen. Dit artikel gaat over de biomechanische aspecten van de interactie tussen koeienklauw en stalvloer dat is gebaseerd is op een proefschrift over de mechanische belasting van de koeienklauw. Deze benadering laat zien dat ondanks recent preventief bekappen de zachtere delen van de klauw de relatief hoogste mechanische belasting ondergaan. Bovendien is gebleken dat de huidige betonvloeren te weinig wrijving genereren om natuurlijke locomotie mogelijk te maken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.