Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 336666
Title Verspreiding van rivierprik, zeeprik, fint en elft in Nederland na 1970
Author(s) Patberg, W.; Leeuw, J.J. de; Winter, H.V.
Source IJmuiden : RIVO (Rapport / Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) nr. C004/05) - 24
Department(s) Netherlands Institute for Fisheries Research
RIVO Biologie en Ecologie
Aquaculture and Fisheries
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) diadrome vissen - verspreiding - habitats - prikvissen - lampetra fluviatilis - alosa - alosa sapidissima - geografische informatiesystemen - nederland - visstand - diadromous fishes - dispersal - habitats - lampreys - lampetra fluviatilis - alosa - alosa sapidissima - geographical information systems - netherlands - fish stocks
Categories Aquatic Ecology / Pisces
Abstract In het kader van instandhoudingsdoelstellingen met betrekking tot Natura 2000 zijn in opdracht van het Expertisecentrum LNV verspreidingsgegevens van 4 diadrome soorten trekvissen (rivierprik, zeeprik, fint en elft) uit de periode 1970-2004 bijeengebracht in GIS-kaarten. De gegevens zijn afkomstig van onderzoeksorganisaties, onderzoeksbureaus en particulieren en zijn voorgelegd aan een grote groep visexperts bij een informatiebijeenkomst over vissen en Natura 2000 op14 december 2004 (EC-LNV, Ede). Voor rivierprik en fint zijn ook de verspreiding van juvenielen in kaarten verwerkt en is aandacht besteed aan (mogelijke) paaiplaatsen. Van zeeprik en elft zijn geen paaiplaatsen in Nederland bekend
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.