Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 337759
Title De landbouwstructuur in de uiterwaarden van de Rijntakken
Author(s) Sluis, B.J. van der
Source onbekend : LEI (Rapport LEI 4.99.01) - 61
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 1999
Keyword(s) landbouw - economie - landbouwbedrijven - uiterwaarden - gelderse poort - agriculture - economics - farms - river forelands - gelderse poort
Categories Agriculture in the Netherlands / Agricultural Economics (General)
Abstract Onderzoek naar de landbouwstructuur in het Rijntakkengebied. Met behulp van gegevens uit de CBS-Landbouwtelling en een grondgebruikersinventarisatie is de landbouwstructuur van de bedrijven met grond in de uiterwaarden in 1997 geanalyseerd en beschreven. Verreweg het grootste aandeel (80%) van de productie van de bedrijven komt uit de graasdierhouderij. De afhankelijkheid van de uiterwaarden is gemiddeld hoog (39%). De bedrijven met een grote bedrijfsomvang (nge) zijn gemiddeld minder afhankelijk van de uiterwaarden dan de kleine bedrijven. De bedrijfsstructurele kenmerken van de melkveebedrijven geven blijk van een gunstige uitgangssituatie. De sterk gespecialiseerde melkveebedrijven zijn gemiddeld groter en moderner dan in Nederland. Ook de behoefte aan continuïteit is groot op deze bedrijven. De 'overige graasdierbedrijven' daarentegen zijn klein en de opvolgingssituatie is ongunstig. Veel van deze bedrijven behoren tot de nevenberoepsbedrijven. Op de resterende bedrijven is de diversiteit aan productierichtingen groot en sterk gekoppeld aan de ruimtelijke spreiding van de productierichtingen in Nederland. Deze bedrijven nemen een tussenpositie in.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.