Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 337770
Title Energie in balans; Evaluatie van warmteterugwinning uit een aquifer met elektrische warmtepompen op een glastuinbouwbedrijf met grondkoeling in 2002
Author(s) Ravensbergen, P.; Vernooy, C.J.M.
Source Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 3, Natuurlijke hulpbronnen en milieu ) - ISBN 9789052428710 - 60
Department(s) LEI Sector en Ondernemerschap
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) glastuinbouw - evaluatie - watervoerende lagen - warmteterugwinning - warmtepompen - thermische energie - nederland - warmteopslag - greenhouse horticulture - evaluation - aquifers - heat recovery - heat pumps - thermal energy - netherlands - heat retention
Categories Farm Management / Water Supply
Abstract Dit rapport is een beschrijving van een energetische, technische en economische evaluatie van warmteterugwinning uit een aquifer met elektrische warmtepompen op een vermeerde-ringsbedrijf van 3,5 ha glas in de praktijk, gedurende de periode van december 2001 tot december 2002. Aan de hand van de bevindingen van deze praktijkevaluatie, is een rendementsbere-kening gemaakt voor een normaal glastuinbouwproductiebedrijf met grondkoeling, waar al elektrische aangedreven koelmachines aanwezig zijn. Het rapport besluit met een aantal praktische aanbevelingen waarop te letten, indien een ondernemer warmteterugwinning met een aquifer overweegt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.