Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 337813
Title Groene grond in ruimtelijke perspectieven
Author(s) Goetgeluk, R.; Helming, J.F.M.; Luijt, J.; Schotten, K.
Source Den Haag : LEI (Rapport LEI 4.99.18) - ISBN 9789052425207 - 107
Department(s) LEI INT BELEID - Landbouwbeleid
LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
Publication type Research report
Publication year 1999
Keyword(s) plattelandsontwikkeling - groene zones - urbanisatie - landgebruik - bruikbaar land - grondprijzen - grondmarkten - overheidsbeleid - natuur - rural development - green belts - urbanization - land use - land resources - land prices - land markets - government policy - nature
Categories Nature Management (General)
Abstract De langetermijngrondmarkteffecten van de ruimtelijke perspectieven Palet (geen ruimtelijke ordening) en Stedenland+ (huidige situatie met stedelijke ontwikkeling langs de internationale vervoersassen) lopen nogal uiteen. Zo is er in Palet sprake van een ongesegmenteerde grondmarkt met relatief hoge 'agrarische' grondprijzen in het landelijk gebied, van versnipperd grondgebruik en een hoge grondmobiliteit. In Stedenland+ zijn er grote grondprijsverschillen tussen de diverse stedelijke en niet-stedelijke segmenten en is er sprake van hoge agrarische grondprijzen wanneer voor de landbouw wordt uitgegaan van evenwichtsbemesting. Grond voor wonen en werken is in Stedenland+ relatief duur omdat het daarvoor ter beschikking staande areaal kunstmatig schaars wordt gehouden. De uitbreiding van de Ecologische Hoofd Structuur kan daarentegen tegen lage kosten binnen het agrarische segment worden gerealiseerd, indien bij grondeigenaren niet de verwachting wordt gewekt dat 'rood voor groen betaalt'.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.