Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 337822
Title Verfijnde mineralenbalans van 'Het Spelderholt'
Author(s) Buisonjé, F.E. de; Wassink, A.; Timmerman, M.
Source De Pelsdierenhouder 54 (2004)4. - ISSN 0922-1719 - p. 119 - 121.
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) pelsdierhouderij - pelsdieren - nerts - veehouderijbedrijven - mineralen - boekhouding - proefbedrijven - mest - dierlijke meststoffen - stikstof - fosfaat - overschotten - bemonsteren - monsters - chemische analyse - chemische samenstelling - laboratoria - proefboerderijen - mineralenboekhouding - fur farming - furbearing animals - mink - livestock enterprises - minerals - accounting - pilot farms - manures - animal manures - nitrogen - phosphate - surpluses - sampling - samples - chemical analysis - chemical composition - laboratories - experimental farms - nutrient accounting system
Categories Furbearing Animals / Farm Management / Animal Husbandry (General)
Abstract Voor de periode 1 december 2002 tot 1 december 2003 is een Minas-balans opgesteld voor de nertsenfarm op 'Het Spelderholt' in Beekbergen. Er is zowel een verfijnde als een forfaitaire mineralenbalans opgesteld, op basis van een groot aantal monsters van de drijfmest uit vier mestkelders en de strooiselmest uit drie sheds. Aan de hand van 14 mestanalyses bleek het mogelijk om uit te komen op een zo goed als sluitende balans (fosfaatoverschot 2 kg; stikstofoverschot 36 kg). Daarnaast is een kleine ringtest gedaan naar de analyseresultaten van enkele Minas-laboratoria. Er blijken grote verschillen te zijn. Blijkbaar is het analyseren van nertsendrijfmest erg lastig, wat kan leiden tot onterechte heffingen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.