Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 337941
Title Streekproducten in de toeristische markt; Een verkennend onderzoek naar nieuwe marktmogelijkheden voor streekproducten en gerelateerde diensten
Author(s) Wolf, C.W.G.; Tacken, G.M.L.; Borgstein, M.H.; Graaff, R.P.M. de
Source onbekend : LEI (Rapport / LEI : Domein 5, Ketens ) - ISBN 9789052428918 - 28
Department(s) LEI Consumer & behaviour
LEI Consument and Behaviour
LEI Regional economy & land use
WING ProcesConsultancy
LEI Regional economy & land use
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) agrarische economie - markten - toerisme - recreatie - regionale ontwikkeling - marketing - landbouwproducten - regio's - marktonderzoek - nederland - vestigingsplaats van de productie - streekgebonden producten - agricultural economics - markets - tourism - recreation - regional development - marketing - agricultural products - regions - market research - netherlands - location of production - regional specialty products
Categories Agricultural Economics (General)
Abstract Dit rapport bevat de resultaten van een verkennend marktontwikkelingsonderzoek naar nieuwe mogelijkheden voor de afzet van streekproducten en gerelateerde diensten in de markt voor toerisme en recreatie. Dit onderzoek is geïnitieerd door producenten van streekproducten en gerelateerde diensten, die hun marktpositie in hun eigen regio willen versterken. Op basis van kenmerken van de markt voor toerisme en recreatie zijn drie verschillende nieuwe afzetmogelijkheden onderzocht. Tevens wordt inzicht verschaft in de bijbehorende randvoorwaarden en consequenties voor producenten van streekproducten en gerelateerde diensten die in het algemeen betrekking hebben op de markt voor toerisme en recreatie en in het bijzonder op de drie verschillende afzetmogelijkheden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.