Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 337992
Title Van HELP naar Waterpas?
Author(s) Vos, B. de; Bakel, J. van; Hoving, I.E.; Conijn, S.
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 37 (2004)24. - ISSN 0166-8439 - p. 17 - 20.
Department(s) Soil Science Centre
Alterra - Centre for Water and Climate
Research Institute for Animal Husbandry
Agrosystems
Wageningen Environmental Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) waterbeheer - modellen - grondwaterspiegel - agrarische bedrijfsvoering - regulatie - polders - oppervlaktewater - waterstand - utrecht - water management - models - water table - farm management - regulation - polders - surface water - water level - utrecht
Categories Water Management (General) / Farm Management
Abstract De HELP-tabel wordt al gedurende vele decennia gebruikt voor het berekenen van nat- en droogteschade in de landbouw. Daarbij wordt al jarenlang gepraat over een aanpassing, verbetering, verdieping of vervanging ervan. Nu biedt het Waterpas-model de mogelijkheid om nat- en droogteschade op heldere en goed onderbouwde wijze te berekenen voor zowel de gewasopbrengst als de gevolgen voor de bedrijfseconomie (zoals dat ook getoetst is in het veenweidegebied, voor de polders Zegveld en Oud-Kamerik). De voorspelling van toekomstige gevolgen van veranderend waterbeheer, mestbeleid, klimaatverandering en de effecten op waterkwaliteit kunnen ook met een toekomstige versie van Waterpas worden berekend
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.