Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 338182
Title Effecten van brand in een voedselarm dennenbos
Author(s) Kemmers, R.H.; Dirkse, G.M.; Mekkink, P.
Source Vakblad Natuur Bos Landschap 2 (2005)3. - ISSN 1572-7610 - p. 6 - 10.
Department(s) Soil Science Centre
Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) naaldbossen - zandgronden - bosbranden - vegetatie - bodemchemie - nitraten - coniferous forests - sandy soils - forest fires - vegetation - soil chemistry - nitrates
Categories Forest Ecology
Abstract Door atmosferische stikstofdepositie zijn veel dennenbossen van de arme zandgronden vermest en in hun successie verstoord. Bij Kootwijk is in een voedselarm dennenbos onderzocht of de overmaat aan stikstof die in de strooisellaag lag opgeslagen door brand kan worden teruggedrongen en de bosontwikkeling zo kan worden teruggezet naar een voedselarme pionierfase. Op grond van de resultaten lijkt het twijfelachting dat brand effectief is als maatregel tegen vermesting. Hoofdlijnen uit Alterra rapport 1028; gevolgd door de visie van de beheerder (Staatsbosbeheer) in de persoon van Klein Lebbink
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.