Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 338287
Title Liberalisering aardgasmarkt; Combinaties van anticipatiemogelijkheden voor vruchtgroen-tebedrijven.Liberalisering aardgasmarkt
Author(s) Benninga, J.; Ruijs, M.N.A.
Source Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 2, Bedrijfsontwikkeling en concurrentiepositie ) - ISBN 9789052428376 - 93
Department(s) LEI MARKT & K - Risico- en Informatiemanagement
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) agrarische economie - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - liberalisering van de handel - aardgas - fruitteelt - groenteteelt - energiekosten - nederland - agricultural economics - farm development - trade liberalization - natural gas - fruit growing - vegetable growing - energy expenditure - netherlands
Categories Agricultural Economics (General)
Abstract In dit onderzoek zijn combinaties van anticipatiemogelijkheden voor bedrijven met vruchtgroente op de liberalisering van de aardgasmarkt technisch-economisch geëvalueerd. Combinaties van twee anticipatiemogelijkheden brengen meestal een hogere energiekostenbesparing met zich mee dan als ze enkelvoudig worden toegepast. De kostenbesparing is (duidelijk) lager als de capaciteit van het verwarmingssysteem een begrenzing vormt voor het maximumgasverbruik per uur. Dit geldt vrijwel altijd in bedrijfssituaties als er geen scherm is of als het scherm overdag open is bij extreem winterse omstandigheden. Combinaties met zware olie blijken economisch het meest aantrekkelijk. Zware olie is uit milieuoogpunt en voor het imago van de glastuinbouw minder gewenst. Als alternatief voor zware olie zijn onder gunstige omstandigheden combinaties met een energiescherm het aantrekkelijkst. Het perspectief van combinaties van anticipatiemogelijkheden is gunstiger voor bedrijfssituaties met een lager maximumgasverbruik per uur. Voor bedrijven met scherm die onder koude buitenomstandigheden het scherm overdag toepassen leveren de meeste combinaties van anticipatiemogelijkheden een extra kostenbesparing op. Naast zware olie is de combinatie van incidentele capaciteit en warmtebuffer een economisch interessant alternatief.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.