Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 338404
Title Praten met het publiek; ontwikkelingen op het terrein van publieksraadpleging in het levensmiddelenbeleid
Author(s) Folbert, J.P.; Beekman, V.; Dagevos, H.
Source Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 6, Beleid ) - ISBN 9789052428062 - 67
Department(s) LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
LEI Consumer & behaviour
LEI Consument and Behaviour
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) overheidsbeleid - wetgeving - openbare mening - public relations - voorlichting - nederland - voedingsmiddelenwetgeving - innovaties - verhoudingen tussen bevolking en staat - government policy - legislation - public opinion - public relations - extension - netherlands - food legislation - innovations - relations between people and state
Categories Government and Public
Abstract Dit rapport stelt de vraag op welke wijze het Nederlandse publiek geraadpleegd kan worden in levensmiddelenbeleid en -wetgeving, waarbij voldaan moet worden aan de vereisten van openbaarheid, transparantie en effectiviteit. Het rapport formuleert in die zin aanbevelingen over de mogelijkheden om invulling te geven aan artikel 9 van de General Food Law. Geconcludeerd wordt dat het Ministerie van LNV met een versterking van de bestaande raadplegingsfora in het Regulier Overleg Warenwet en het Consumentenplatform goeddeels aan artikel 9 van de General Food Law zou kunnen voldoen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.