Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 338419
Title Publiek-private samenwerking bij waterberging
Author(s) Bommel, K.H.M. van; Westein, E.; Ovaa, E.; Ruiter, H. de; Folbert, J.P.; Hoekstra, J.R.
Source onbekend : LEI (Rapport / LEI : Domein 7, Gamma, instituties, mens en beleving ) - ISBN 9789052428529 - 71
Department(s) LEI Sector en Ondernemerschap
Alterra - Centre for Water and Climate
PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) agrarische economie - wateropslag - waterbeheer - particuliere sector - overheidssector - samenwerking - regering - nederland - organisatievormen - agricultural economics - water storage - water management - private sector - public sector - cooperation - government - netherlands - forms of organization
Categories Agricultural Economics (General)
Abstract In Nederland neemt door klimaatsveranderingen de behoefte voor waterberging sterk toe. Om de problemen structureel aan te pakken acht de Commissie Waterbeheer 21e eeuw het nood-zakelijk dat het watersysteem over ruimte beschikt voor het bergen en vasthouden van water. Deze waterberging hoeft niet alleen door waterschappen te worden gerealiseerd, maar kan ook door grondeigenaren in de vorm van meervoudig ruimtegebruik worden gerealiseerd. Dit kan leiden tot publiek-private samenwerkingsconstructies (pps). In dit rapport is aan de hand van de beleidsarrangemententheorie geanalyseerd welke pps-constructies voor waterberging kansrijk zijn
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.