Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 338420
Title Diversiteitsbeleid: (h)erkennen van meerstemmigheid; Een analyse van mogelijkheden van beleid met een diversiteitsfocus
Author(s) Smits, M.J.W.; Berg, J. van den
Source Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 7, Gamma, instituties, mens en beleving ) - ISBN 9789052428222 - 62
Department(s) LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) agrarische economie - overheidsbeleid - diversiteit - sociale gevolgen - nederland - verhoudingen tussen bevolking en staat - agricultural economics - government policy - diversity - social impact - netherlands - relations between people and state
Categories Agricultural Economics (General)
Abstract In dit onderzoek wordt aan de hand van concrete voorbeelden getoond wat de mogelijkheden zijn van diversiteitsbeleid voor LNV. De bevolking is heterogeen en het beleid wordt daarmee geconfronteerd. Bovendien heeft men te maken gekregen met een samenleving die kritisch staat tegenover van boven af opgelegd beleid. Het voeren van diversiteitsbeleid houdt in dat men ervan uitgaat dat inspelen op de diversiteit van de bevolking de effectiviteit van de organisatie kan vergroten. Centraal staat dat niemand onbedoeld buitengesloten wordt. Er zijn twee casestudies uitgevoerd. Het betreft ontwikkelingen rondom een Halalkeurmerk en planvorming rondom het gebied De Venen in het Groene Hart. Bij de analyse van deze casestudies staat de vraag centraal wat er zou veranderen of verbeteren of welke mogelijkheden er zouden ontstaan wanneer binnen deze dossiers beleid met een diversiteitsfocus toegepast zou worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.