Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 338427
Title Realisatie Agrarisch Vestigingsgebied Nederweert
Author(s) Vogelzang, T.A.; Backus, G.B.C.; Sengers, H.H.W.J.M.; Elzen, G.J.F. van den; Breet, M.
Source Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 7, Gamma, instituties, mens en beleving ) - ISBN 9789052428017 - 81
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
LEI Consument and Behaviour
LEI Consumer & behaviour
LEI Markt en Ketens
LEI Sector en Ondernemerschap
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) agrarische economie - landbouwbeleid - vestigingsplaats van de productie - nederland - intensieve veehouderij - zandgronden - de peel - reconstructie - agricultural economics - agricultural policy - location of production - netherlands - intensive livestock farming - sandy soils - de peel - reconstruction
Categories Agricultural Economics (General)
Abstract In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de mogelijkheden voor inplaat-sing van intensieve veehouderijbedrijven op het Agrarisch Vestigingsgebied Nederweert. Hiertoe is de belangstelling voor vestiging van betrokken ondernemers op het AVN onderzocht en bekeken welke voorwaarden er voor hen gelden om die stap te kunnen maken. Ook is onderzocht hoe een aantal belanghebbende partijen (stakeholders) momenteel het krachtenveld rondom het AVN beoordelen en welke kansen zij zien om het geheel daadwerkelijk te realiseren. Geïnventariseerd is welke regelingen en instrumenten beschikbaar zijn ter subsidiëring en ondersteuning van bedrijven die zich willen vestigen op het AVN. Ook is een rekenmodel ontwikkeld, waarmee door de betrokken ondernemers de bedrijfseconomische aspecten van hun bedrijfsverplaatsing kunnen worden ingeschat, rekening houdend met voornoemde subsidiekaders. Ten slotte is er een raamovereenkomst ontwikkeld, af te sluiten tussen de ondernemer en de eigenaar/beheerder van het AVN, die als basis kan dienen voor een gefaseerde verplaatsing van bedrijven naar het AVN.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.