Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 338478
Title Faalkansanalyse Langbroekerwetering; een toepassing van de stochastenmethode
Author(s) Veldhuizen, A.A.; Walsum, P.E.V. van
Source Stromingen : vakblad voor hydrologen 11 (2005)1. - ISSN 1382-6069 - p. 5 - 22.
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
Wageningen Environmental Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) watersystemen - bodemwater - oppervlaktewater - onzekerheid - simulatiemodellen - neerslag - utrecht - waterstand - rijn - water systems - soil water - surface water - precipitation - uncertainty - simulation models - utrecht - water level - river rhine
Categories Hydrology
Abstract Dit artikel geeft een voorbeeld om faalkansen in watersystemen te bepalen via de stochastenmethode. De mechanismen, die leiden tot falen van het systeem zijn: neerslaghoeveelheid en -intensiteit, beschikbare berging in bodem en oppervlaktewater en de waterstand van de rivier de Lek. Alle mogelijke combinaties zijn doorberekend met SIMGRO. De modeluitkomsten zijn vervolgens gebruikt om een faalkansenkaart te construeren. Deze kaart is getoets aan de werknormen voor het huidige klimaat, het middenscenario 2050 en het maximumscenario 2050
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.