Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 338482
Title KELK 2003 - landschapsmodule; kennismodel voor de bepaling van effecten van ruimtegebruiksveranderingen op de landschapskwaliteit
Author(s) Farjon, J.M.J.; Roos-Klein Lankhorst, J.; Verweij, P.J.F.M.
Source Wageningen : Natuurplanbureau (Reeks 'Planbureau-werk in uitvoering' werkdocument 2004/10) - 42
Department(s) WOT Natuur & Milieu
Landscape Centre
Centre Geo-information
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) landgebruiksplanning - kennis - wiskundige modellen - landschap - verandering - kwaliteit - beslissingsondersteunende systemen - land use planning - knowledge - mathematical models - landscape - change - quality - decision support systems
Categories Physical Planning (General)
Abstract KELK (een methode van het Natuurplanbureau) modelleert geen processen, maar gebruikt expertkennis (vuistregels) en metamodellen. Klek is bedoeld voor quick scan toepassingen op het terrein van bestemming en inrichting van de groene ruimte. Daarbij kunnen de kwalificaties meegegeven worden "herkenbaarheid verleden" "belevingswaarde" en "recreatieve gebruikswaarde"
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.