Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 338496
Title Duurzame landbouw in een schakelkast
Author(s) Smit, A.; Kolk, J.W.H. van der; Noij, G.J.; Meeusen-van Onna, M.J.G.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1081) - 37
Department(s) Soil Science Centre
Alterra - Centre for Water and Climate
LEI Consument and Behaviour
LEI Consumer & behaviour
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) landbouw - duurzaamheid (sustainability) - landbouwsector - voedselketens - landgebruik - agriculture - sustainability - agricultural sector - food chains - land use
Categories Agriculture (General)
Abstract Diverse benaderingen helpen bij het denken over transitie naar duurzame landbouw. In deze rapportage worden de sectorale benadering, de ketenbenadering en de ruimtelijke benadering naast elkaar gezet, waarbij wordt aangegeven wat sterke punten zijn en waar ze tegen grenzen aan lopen. Vervolgens is gekeken een integrale benadering het meest passend is om te komen tot paden richting duurzame landbouw. Dit blijkt niet het geval. Het lijkt erop dat het meeste rendement kan worden behaald als in de eerste fase van een transitieproces alle drie de benaderingen tegelijk worden betrokken in het proces, terwijl er in latere fases kan worden geschakeld tussen de benaderingen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.