Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 338636
Title Communiceren over groen: de ervaringen uit het Europese Greenscom-project
Author(s) Bezemer, V.; Aalbers, C.B.E.M.
Source Wageningen : Alterra - 24
Department(s) Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) stedelijke planning - besluitvorming - participatie - openbaar groen - urban planning - decision making - participation - public green areas
Categories Public Green and Parks
Abstract Om te onderzoeken op welke manier er in het groenbeleid wordt overlegd met burgers, is het Europese greenscom project ontstaan. Dit boekje van Alterra is bedoeld om gemeenteambtenaren en -bestuurders kennis te laten maken met de resultaten van hetGreenscom-onderzoek. Daartoe worden de verschillende instrumenten beschreven aan de hand van voorbeeldprojecten uit het onderzoek.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.