Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 338650
Title Evaluatie van de richtlijnen voor Duurzaam Onkruidbeheer (DOB) op verhardingen
Author(s) Kempenaar, C.; Kok, C.J.
Source Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 350) - 10
Department(s) Agrosystems
Biointeracties and Plant Health
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) onkruidbestrijding - chemische bestrijding - afvloeiingswater - uitspoelen - herbiciden - bestrating - bestrijdingsmethoden - duurzaamheid (sustainability) - weed control - chemical control - runoff water - leaching - herbicides - pavements - control methods - sustainability
Categories Weed Control
Abstract Duurzaam onkruidbeheer op verhardingen (DOB) heeft als doel om onkruiden op verhardingen in te perken en om de emissies van bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater terug te dringen. Het DOB-systeem bestaat onder meer uit twee shortlisten met richtlijnen, te gebruiken door de partijen die zijn betrokken bij onkruidbeheersing. De richtlijnen zijn ontwikkeld en getest in samenwerking met gemeenten in het beheersgebied van Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden en met de aannemers en uitvoerders in de betreffende gemeenten. In het najaar van 2004 zijn de richtlijnen voor DOB geëvalueerd
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.