Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 338786
Title Grote grazers en behoud van biodiversiteit; na 30 jaar beheerpraktijk nog veel vragen onbeantwoord
Author(s) Kuiters, L.
Source Vakblad Natuur Bos Landschap 2 (2005)5. - ISSN 1572-7610 - p. 6 - 10.
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Wageningen Environmental Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) natuurbescherming - begrazing - rundvee - vegetatie - biodiversiteit - nature conservation - grazing - cattle - vegetation - biodiversity
Categories Plant Ecology / Nature Management (General)
Abstract In veel natuurgebieden is begrazing de belangrijkste beheermaatregel. Desondanks blijven er veel vragen: wat betekent deze vorm van begrazing voor de soortendiversiteit en de bescherming van bedreigde soorten, en waar worden de beste resultaten geboekt? Waar liggen de knelpunten en hoe kan hier met gerichte beheermaatregelen gestuurd worden. Hoe verhoudt zich dit beheer tot de Habitatrichtlijn
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.