Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 338816
Title Exenta kruidentinctuur als alternatief voor AMGB's bij gespeende biggen
Author(s) Rodenburg, T.B.; Krimpen, M.M. van; Binnendijk, G.P.; Smolders, M.M.A.H.H.
Source onbekend : Praktijkonderzoek Veehouderij (PV) (Praktijkboek / Animal Sciences Group 32) - 14
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) biggen - spenen - voedseladditieven - groeibevorderaars - anti-infectieuze middelen - medicinale planten - prestatie-onderzoek - drinkwater - alternatieve methoden - piglets - weaning - food additives - growth promoters - antiinfective agents - medicinal plants - performance testing - drinking water - alternative methods
Categories Pigs / Feed Additives
Abstract In de veehouderij gebruikt men op dit moment antimicrobiële groeibevorderaars (AMGBs). In het rapport antimicrobiële groeibevorderaars' (1998/15) adviseert de Gezondheidsraad de Nederlandse overheid om het gebruik van AMGBs binnen een aantal jaren volledig te verbieden. Een aantal AMGBs is al sinds juli 1999 verboden in verband met verwantschap met humane antibiotica. Het gebruik van AMGB''s staat ter discussie omdat het gebruik van antibiotica (o.a. AMGB''s) resistentie van bacteriepopulaties tot gevolg kan hebben. In opdracht van Exenta BV is op het Praktijkcentrum Sterksel nagegaan wat het effect is van Exenta kruidentinctuur in het drinkwater op technische resultaten en op de gezondheid van gespeende biggen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.