Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 338817
Title Calprona-P als alternatief voor AMGB's bij gespeende biggen
Author(s) Rodenburg, T.B.; Krimpen, M.M. van; Binnendijk, G.P.; Smolders, M.M.A.H.H.
Source onbekend : Praktijkonderzoek Veehouderij (PV) (Praktijkboek / Animal Sciences Group 33) - 14
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) biggen - spenen - voedseladditieven - groeibevorderaars - anti-infectieuze middelen - organische zuren - prestatie-onderzoek - varkensvoeding - alternatieve methoden - piglets - weaning - food additives - growth promoters - antiinfective agents - organic acids - performance testing - pig feeding - alternative methods
Categories Pigs / Feed Additives
Abstract In de veehouderij wordt momenteel gebruik gemaakt van antimicrobiële groeibevorderaars (AMGB¿s). In het rapport ¿antimicrobiële groeibevorderaars¿ (1998/15) adviseert de Gezondheidsraad de overheid om het gebruik van AMGB¿s binnen een aantal jaren volledig te verbieden. Een aantal AMGB¿s is al sinds juli 1999 verboden in verband met verwantschap met humane antibiotica. Het gebruik van AMGB¿s staat ter discussie omdat antibiotica (onder andere AMGB¿s) resistentie van bacteriepopulaties tot gevolg kan hebben. Deze resistentie kan worden overgedragen naar de bacterieflora van de mens. Bovendien kan de effectiviteit van antibiotica die gebruikt worden om infecties bij varkens te bestrijden, afnemen wanneer varkens voortdurend AMGB¿s opnemen via het voer (Van den Bogaard en Stobbering, 1999; Kamphues en Hebeler, 1999; Van den Bogaard et al., 2000). Bij gespeende biggen worden de meeste problemen verwacht wanneer geen AMGB¿s meer worden toegevoegd aan het voer. Daarom wordt in de praktijk slechts op beperkte schaal AMGB-vrij voer verstrekt aan gespeende biggen. Het duidelijk positief effect van AMGB¿s bij jonge biggen is voor een groot deel terug te voeren op een verminderde gevoeligheid voor verteringsstoornissen (speendiarree) waarbij pathogene micro-organismen een rol spelen (Kamphues en Hebeler, 1999). In verband met de resistentieproblematiek en het vooruitzicht dat alle AMGB¿s vanaf 2006 wellicht verboden worden, is de mengvoedersector bezig met het ontwikkelen van voerconcepten die een alternatief kunnen zijn voor AMGB¿s. Voorbeelden zijn verwerking van pre- en probiotica, gisten, etherische oliën, kruidenmengsels en zuren (Freitag et al., 1998, Piva, 1998). Deze toevoegingsmiddelen hebben vaak een antimicrobiële werking en/of stimuleren in het maagdarmkanaal de aanwezigheid van bacteriepopulaties die voor het dier gunstig zijn. Aangezien organische zuren een positieve bijdrage kunnen leveren aan de vertering van het voer en aan de maagdarmgezondheid (Partanen and Mroz, 1999) spelen zuren een belangrijke rol als alternatief voor AMGB¿s, met name bij gespeende biggen. Calprona-P® is een mengsel van zuren en zouten van mierenzuur, azijnzuur en propionzuur. Van Calprona-P®, toegevoegd aan het voer, wordt een verbetering van de groei, voederconversie en de maagdarmgezondheid van gespeende biggen verwacht. In opdracht van Verdugt BV is op het Praktijkcentrum Sterksel nagegaan wat het effect is van Calprona-P® als alternatief voor AMGB in het voer op technische resultaten en gezondheid van gespeende biggen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.