Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 338917
Title Vergelijking van drie soja-eiwitten (Soycomil P, HP300 en LodeStar ProFa) in biggenvoeders
Author(s) Rodenburg, T.B.; Krimpen, M.M. van; Binnendijk, G.P.; Bruininx, E.M.A.M.; Mulder, A.
Source onbekend : Praktijkonderzoek Veehouderij (PV) (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Varkens ) - 12
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) biggen - sojaeiwit - biggenvoeding - antinutritionele factoren - dieetbehandeling - voer - chemische samenstelling - voedertoevoegingen - prestatieniveau - diergezondheid - piglets - soya protein - piglet feeding - antinutritional factors - diet treatment - feeds - chemical composition - feed additives - performance - animal health
Categories Pigs / Feed Additives
Abstract Sojaschroot bevat bepaalde antinutritionele factoren (ANF's), waardoor men deze grondstof beperkt kan opnemen in voeders voor jonge biggen. Door ontvette sojaflakes een specifieke behandeling te geven is het mogelijk het ANF-gehalte te verlagen of de effecten van ANF's te verminderen, zodat een hoogwaardige eiwitbron ontstaat. Er zijn aanwijzingen in de literatuur dat speciaal behandelde soja-eiwitproducten even hoogwaardige eiwitbronnen zijn als magere melkpoeder en beter dan sojaschroot. De vervanging van weipoeder, vismeel en/of geëxtrudeerde sojabonen en sojaschroot door een bepaald behandeld soja-eiwit product leidde tot een verbeterde groei en voederconversie. Ook was er een tendens tot een betere verteerbaarheid van aminozuren en een betere beschikbaarheid van eiwit bij gebruik van dit specifieke product. In opdracht van Loders Croklaan B.V., leverancier van additieven voor de mengvoederindustrie, heeft het Praktijkonderzoek van de Animal Sciences Group onderzocht wat het effect is van drie behandelde soja-eiwitten (Soycomil P, HP300 en LodeStar ProFa) op dierprestaties en gezondheid van gespeende biggen en op de economische resultaten. Op een leeftijd van gemiddeld 4 weken zijn de biggen gespeend en ingedeeld in de proef. De biggen zijn vanaf spenen 34 dagen gevolgd. In totaal zijn 540 biggen in de proef opgelegd. Per behandeling zijn 18 herhalingen uitgevoerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.