Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 338952
Title Risico's van cadmium en lood in moestuinen in de Kempen
Author(s) Römkens, P.F.A.M.; Schuur, G.W.; Lijzen, J.P.A.; Rietra, R.P.J.J.; Dirven-van Breemen, E.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1129) - 166
Department(s) Soil Science Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) bodemverontreiniging - cadmium - lood - blootstelling - nederland - volkstuinen - ecotoxicologie - kempen - soil pollution - cadmium - lead - exposure - netherlands - allotment gardens - ecotoxicology - kempen
Categories Environmental Toxicology, Ecotoxicology / Soil Pollution
Abstract De kwaliteit van de bodem en de daarop geteelde gewassen in moestuinen in de gemeente Valkenswaard, Son en Breugel, Cranendonck, Weert, en Neer zijn onderzocht om een goed beeld te krijgen van de actuele risico's van cadmium en lood. De gehalten aan cadmium en lood in de geteelde gewassen zijn beoordeeld op basis van de daarvoor geldende warenwetnormen. Tevens is de totale blootstelling berekend met behulp van CSOIL. De bodemdata tonen aan dat in de meerderheid van de tuinen de gehalten beneden de eerder vastgestelde kritische waarden liggen. Ofschoon voor enkele gewassen normoverschrijdingen zijn vastgesteld (met name in gronden met een lage pH) is de totale blootstelling als gevolg van consumptie van groenten uit eigen tuin slechts in een beperkt aantal tuinen te hoog. Het algemene advies voor de onderzochte tuinen is om de pH te verhogen tot 6.0 door middel van bekalking. In tuinen met duidelijke verhoogde gehalten aan cadmium wordt de consumptie van bladgroenten afgeraden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.