Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 339116
Title Baseline studie vis MEP-MVII: veldwerkrapportage voorjaar 2005
Author(s) Tulp, I.Y.M.
Source IJmuiden : RIVO (Rapport / Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) C035/05) - 20
Department(s) RIVO Biologie en Ecologie
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) boomkorvisserij - vismethoden - visserij - bemonsteren - milieu - marien milieu - beam trawling - fishing methods - fisheries - sampling - environment - marine environment
Categories Environmental Management (General)
Abstract Om na te gaan of de effecten van de landaanwinning voor de tweede Maasvlakte (MV2) tijdig en afdoende worden gecompenseerd door natuurcompensatiemaatregelen moet een monitoring- en evaluatieprogramma worden uitgevoerd. Als basis voor de effectmeting worden nulmetingen uitgevoerd die de situatie voor de aanleg van MV2 moet beschrijven. Een consortium van het Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek, Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie en WL|Delft Hydraulics is geselecteerd om de nulmetingen voor bodemfauna en vissen uit te voeren. Het plan van aanpak voor beide onderdelen beschrijft de achtergrond en geeft argumenten voor de opzet van het bemonsteringsprogramma. Dit rapport doet verslag van de werkzaamheden tijdens de eerste survey uitgevoerd in mei - juni 2005.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.