Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 339313
Title Hogere productie mogelijk door tegenhouden NIR-licht : In de zomer veel licht in de kas, maar weinig warmte
Author(s) Hemming, S.; Dueck, T.A.; Marissen, A.
Source Onder Glas 2 (2005)6/7. - p. 4 - 5.
Department(s) Agrotechnology and Food Sciences
AFSG Agrisystems & Environment
Agrosystems
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) kassen - natuurlijk licht - fotosynthese - temperatuur - isolatiematerialen - thermoregulatie - modellen - landbouwkundig onderzoek - glastuinbouw - productiegroei - greenhouses - natural light - photosynthesis - temperature - insulating materials - thermoregulation - models - agricultural research - greenhouse horticulture - production growth
Categories Greenhouse Technology
Abstract De meeste planten hebben ook in de zomer veel licht nodig, maar moeten worden beschermd tegen te veel warmte. Uit onderzoek door Wageningen UR blijkt dat NIR-filterende kasdek- of schermmaterialen in de toekomst een oplossing bieden. Deze materialen voorkomen dat de temperatuur in de kas te hoog oploopt. Ze zorgen er bovendien voor dat de productie tot wel 10% stijgt. Boven genoemde studies zijn gedaan met behulp van modelberekeningen om perspectieven te schetsen, praktische experimenten moeten volgen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.