Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 339742
Title Werkt XSA bij exploitatieniveaus die verschillen in verschillende deelgebiede? Product A9 van het F-project
Author(s) Kraak, S.B.M.; Daan, N.
Source IJmuiden : RIVO (Rapport / Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) C046/05) - 12
Department(s) RIVO Biologie en Ecologie
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) visbestand - visserij - simulatiemodellen - modellen - populatiedynamica - noordzee - fishery resources - fisheries - simulation models - models - population dynamics - north sea
Categories Fishery Resources and Management / Mathematical Models, Simulation Models
Abstract Werkpakket F1 van het F-project richt zich op de verbetering van de toestandsbeoordeling. Dit rapport (A9) onderzoekt de vraag of het traditioneel door ICES gehanteerde model voor de toestandsbeoordeling (Extended Survivor Analysis – XSA) de bestandsontwikkeling juist kan schatten indien het visbestand in verschillende deelgebieden van het totale verspreidingsgebied op verschillende niveaus bevist wordt. Men kan hierbij denken aan een afname van de visserij-intensiteit in een deel van het verspreidingsgebied, zoals deze de laatste jaren afgenomen lijkt te zijn voor schol in de noordelijke Noordzee, of aan gebiedssluitingen zoals de sluiting van de scholbox. Hiertoe is een simpel model geconstrueerd dat de populatiedynamica simuleert bij verschillende exploitatieniveaus die in twee deelgebieden onafhankelijk van elkaar gevarieerd kunnen worden. Met de gesimuleerde vangstgegevens wordt dan een toestandsbeoordeling uitgevoerd, om te onderzoeken hoe goed XSA het (bekende) populatieverloop kan terugschatten. XSA wordt gedraaid met gegevens die een exacte en correcte afspiegeling zijn van de gesimuleerde populatie. Dit betekent dat elke afwijking veroorzaakt wordt door de modelaannames of modelkeuze.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.