Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 339743
Title Evaluatie demersale visbestanden Mauritanie Jaarverslag 2004
Author(s) Corten, A.A.H.M.; Goudswaard, P.C.; Heessen, H.J.L.
Source IJmuiden : RIVO (Rapport / Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) C045/05) - 17
Department(s) RIVO Biologie en Ecologie
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) demersale vissen - visbestand - schaal- en schelpdierenvisserij - garnalen - mauritanië - demersal fishes - fishery resources - shellfish fisheries - shrimps - mauritania
Categories Fishery Resources and Management
Abstract De werkzaamheden binnen het project werden in 2004 grotendeels volgens de bestaande planning uitgevoerd. Veel tijd werd gestoken in de analyse van al bestaande gegevens in de data base van het IMROP. Hoewel deze data base een aantal belangrijke tekortkomingen kent, kon op basis van de beschikbare informatie toch een redelijk beeld gevormd worden van de garnalenvisserij. De gegevens werden ook gebruikt tijdens twee workshops op het IMROP waarbij de toestand van de garnalenvisserij in Mauritanië werd geëvalueerd. Het bleek dat de garnalen in de ondiepe zone dicht onder de kust (langostino’s) al overbevist waren, terwijl dat voor de garnalen in de diepere zone (gamba’s) nog niet aantoonbaar was. Merkwaardig genoeg had de toename van de visserij inspanning op garnaal in eerste instantie niet geleid tot afname van de garnalenstand. Dit verschijnsel werd toegeschreven aan het wegvangen van de natuurlijke vijanden van de garnaal (grote vissen), waardoor er meer jonge garnalen volwassen konden worden. De gevolgen van de garnalenvisserij op andere visbestanden werden nog niet bekeken. Verwacht mag worden dat dit effect sterk negatief zal zijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.