Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 339820
Title Status en perspectieven van biologische H2 en CH4 productie : inventarisatie van R&D en expertise bij Nederlandse kennisinstellingen, betekenis voor duurzame ontwikkeling, R&D issues en ontwikkelingsrichtingen, mogelijkheden voor stimulering van ontwikkeling en implementatie
Author(s) Reith, J.H.; Albracht, S.P.J.; Bleijlevens, B.; Hagen, W.R.; Stams, A.J.M.; Keltjens, J.T.; Claassen, P.A.M.; Akkerman, I.; Wijffels, R.H.; Zeeman, G.; Lier, J.B. van; Groenestijn, J.W. van; Jansen, D.
Source Petten : ECN (Rapport ECN C-03-021) - 66
Department(s) Microbiology
AFSG Biobased Products
Bioprocess Engineering
Environmental Technology
VLAG
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) waterstof - methaan - methaanproductie - biogas - bio-energie - vervangbare hulpbronnen - biologische productie - biomassa - energiebronnen - anaërobe afbraak - biobased economy - biobrandstoffen - hydrogen - methane - methane production - biogas - bioenergy - renewable resources - biological production - biomass - energy sources - anaerobic digestion - biobased economy - biofuels
Categories Bioenergy
Abstract Deze rapportage beschrijft de uitkomsten van een inventarisatie onder onderzoekers verbonden aan Nederlandse kennisinstellingen. Het doel van de inventarisatie is: 1. Het in kaart brengen van lopend onderzoek, expertise en infrastructuur bij Nederlandse kennisinstellingen op het gebied van biologische waterstof- en methaan productie; 2. Identificatie van de visie van de deelnemende onderzoekers ten aanzien van de potentiële betekenis en toepassingen van biologische H2 en CH4 productieprocessen voor duurzame ontwikkeling; R&D issues en kansrijk geachte onderzoeksrichtingen, en mogelijkheden voor bevordering van de verdere ontwikkeling en praktijk implementatie. Onderzoek en expertise op het gebied van biologische waterstof en methaan productie bij Nederlandse kennisinstellingen staan op een hoog peil. Gezien het vóórkomen van zowel gedeelde als complementaire expertise biedt samenwerking tussen de twee werkgebieden een duidelijke toegevoegde waarde. De meerwaarde voor duurzame ontwikkeling betreft met name: hernieuwbare energieproductie (H2, CH4) uit biomassa- en reststromen, het sluiten van nutriënt en waterkringlopen, en de ontwikkeling van goedkope waterstofkatalysatoren voor brandstofcellen en voor de vervanging van chemische reacties (hydrogenering, ¿water-gas-shift¿) door biologische alternatieven. Belangrijke onderzoeksrichtingen op het gebied van zowel biologische waterstof als methaan productie worden geïdentificeerd. Tevens worden aanbevelingen gedaan voor de bevordering van de verdere ontwikkeling.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.