Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 339881
Title Schelpdierkwaliteit in Nederlandse kustwatergebieden in juni 2005 (fecale coliformen)
Author(s) Poelman, M.; Gool, A.C.M. van
Source IJmuiden : RIVO (Rapport / Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) C051/05) - 13
Department(s) Netherlands Institute for Fisheries Research
RIVO Centrum voor Schelpdierenonderzoek
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) waterkwaliteit - kustwateren - schaaldieren - mariene ecologie - biologische indicatoren - fecale coliformen - waddenzee - oosterschelde - westerschelde - water quality - coastal water - shellfish - marine ecology - biological indicators - faecal coliforms - wadden sea - eastern scheldt - western scheldt
Categories Marine Ecology / Water Quality
Abstract In juni van 2005 is onderzoek gedaan naar de (schelpdier) waterkwaliteit in de Nederlandse kustwatergebieden. Hierbij werd gebruik gemaakt van indicatormicro-organismen: de fecale coliformen, ten einde de schelpdierwaterkwaliteit te kunnen beoordelen. Er werd gekeken naar de aanwezigheid van fecale coliformen in gebieden waar schelpdieren worden gekweekt, waar schelpdieren in het wild voorkomen en gebieden waar mogelijk schelpdieren in de toekomst in cultuur kunnen worden gebracht. Hiertoe zijn op 12 locaties in het Nederlandse kustwater, nl. Waddenzee en de Zuidelijke Delta, 5 afzonderlijke schelpdiermonsters genomen en geanalyseerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.