Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 340228
Title Adders onder het gras; beschikbaarheid en bruikbaarheid van ecologische en genetische kennis over amfibieën en reptielen en de knelpunten voor beleid en beheer
Author(s) Blitterswijk, H. van; Stumpel, A.H.P.; Arens, P.F.P.; Ottburg, F.G.W.A.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1149) - 76
Department(s) Landscape Centre
Centre for Ecosystem Studies
PRI Biodiversity and Breeding
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) amphibia - reptielen - wildbeheer - natuurbescherming - beleid - bescherming - nederland - ecologie - genetica - amphibia - reptiles - wildlife management - nature conservation - policy - protection - netherlands - ecology - genetics
Categories Amphibia, Reptilia / Wildlife Conservation and Management
Abstract Dit rapport beschrijft welke kennis over de ecologie en genetica van de Kamsalamander, Boomkikker, Hazelworm en Zandhagedis beschikbaar is en waar hiaten in die kennis zitten. Het rapport benadrukt de informatie die nodig is voor een juist habitatbeheer en geeft aan of die informatie bekend is bij terreinbeheerders en in welke mate de kennis wordt gebruikt om beheer van die terreinen te richten op ter plaatse voorkomende amfibieën en reptielen. Het rapport doet aanbevelingen om beheer, beleid en onderzoek beter op elkaar af te stemmen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.