Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 340230
Title Extensief graslandbeheer op zeedijken; effecten op de vegetatie, erosiebestendigheid en mogelijkheden voor exploitatie van aangepast beheer na een periode van 13 jaar
Author(s) Frissel, J.Y.; Hazebroek, E.; Melman, T.C.P.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1084) - 52
Department(s) Landscape Centre
Centre for Ecosystem Studies
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) graslandbeheer - dijken - vegetatiebeheer - erosiebestrijding - begrazing - vegetatie - kustgebieden - nederland - grassland management - dykes - vegetation management - erosion control - grazing - vegetation - coastal areas - netherlands
Categories Grasslands / Hydraulic Engineering
Abstract In dit rapport worden de resultaten beschreven van 13 jaar beheer (1991-2004), zonder bemesting met hooien en/of weiden in 28 proefvakken langs de Nederlandse kust. Het doel van het experiment is om na te gaan of een extensief beheer op zeedijken bevorderlijk is voor de erosie bestendigheid van de dijken, en of er voldaan wordt aan de voorwaarden van het Voorschrift 'Toetsen op Veiligheid' (VTV, 2004). Na 13 jaar beheer van hooien en/of weiden zonder bemesting kan gezegd worden dat stoppen van de mestgift, en het voeren van een hooibeheer in combinatie met schapenbeweiding leidt tot een gevarieerde vegetatiesamenstelling en een gesloten zode. Eveneens geeft deze vorm van beheer een wat betere doorworteling met name in de diepere bodemlagen. De combinatie van een betere zodedichtheid en een betere doorworteling zorgt voor een hogere erosiebestendigheid van de dijk dan voorheen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.