Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 340252
Title Variatie in rantsoen verkleint kans op tekort aan vitaminen
Author(s) Smolders, E.A.A.
Source V-focus 2 (2005)4. - ISSN 1574-1575 - p. 14 - 15.
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) vitaminegehalte - diervoeding - voedersupplementen - vitaminetoevoegingen - vitaminetekorten - vitaminen - melkveehouderij - rundveevoeding - diergezondheid - vitamin content - animal nutrition - feed supplements - vitamin supplements - vitamin deficiencies - vitamins - dairy farming - cattle feeding - animal health
Categories Feed Additives
Abstract In de EU is de discussie over het wel of niet toestaan van synthetische vitamines in veevoer weer opgelaaid. Met name de noordelijke EU-landen willen af van het verbod op deze stoffen omdat zij vrezen voor diergezondheidsklachten. Op vijf melkveebedrijven waar al jaren geen vitamines worden bijgevoerd, zijn de gevolgen onderzocht. Onderzoek is gedaan naar de vitaminegehalten in het voer, de bloedwaarden van de koeien, de diergezondheid en de vruchtbaarheid
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.