Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 340389
Title Schietfuiken op het IJsselmeer en Markermeer: een verkenning van technische aanpassingen om bijvangsten te reduceren op basis van experimenten en gegevens van vissers
Author(s) Bult, T.P.; Deerenberg, C.M.
Source IJmuiden : RIVO (Rapport / Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) C068/05) - 26
Department(s) RIVO Centrum voor Schelpdierenonderzoek
RIVO Biologie en Ecologie
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) visserijbeleid - vistuig - experimenteel veldonderzoek - aanpassing - aanpassingsvermogen - beleidsonderzoek - vismethoden - bijvangst - fishery policy - fishing gear - field experimentation - adjustment - adaptability - policy research - fishing methods - bycatch
Categories Fisheries
Abstract Het Ministerie van LNV is van plan om per 1 januari 2008 het gebruik van schietfuiken in het Markermeer en IJsselmeer te verbieden, tenzij de vissers aan kunnen tonen dat de bijvangsten van deze visserij sterk kunnen worden verminderd. De achtergrond van deze voorgestelde maatregel is het beeld dat de bijvangsten van schietfuiken (te) groot zijn en niet of nauwelijks verminderd kunnen worden. Vissers bestrijden dit beeld en hebben ook ideeën om bijvangsten te reduceren. Echter, gegevens over de effectiviteit van deze ideeën ontbraken. Het Productschap Vis en de PO-IJsselmeer hebben daarom het RIVO gevraagd deze vissers te begeleiden met onderzoek. Dit project heeft uiteindelijk laten zien dat vissers goed in staat zijn zelf oplossingen te verzinnen. Door gezamenlijk de evaluatie van deze ideeën uit te voeren, is in korte tijd veel bereikt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.