Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 340396
Title 10 Rotterdammers, 118 foto's, onderzoek naar de waardering en beleving van groen onder bewonersgroepen in de deelgemeente Noord
Author(s) Ruiter, E.M.V. de; Aalbers, C.B.E.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1221) - 70
Department(s) Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) attitudes - participatie - stedelijke gebieden - buurten - stadsomgeving - steden - perceptie - nederland - openbaar groen - gemeenten - attitudes - participation - urban areas - neighbourhoods - urban environment - towns - perception - netherlands - public green areas - municipalities
Categories Environmental Psychology
Abstract In dit onderzoek hebben jongens en meiden van Marokkaanse komaf, moeders van Turkse komaf en autochtone oudere dames foto’s gemaakt van mooi en lelijk groen. Deze zijn vervolgens besproken in diepte-interviews zodat Alterra hun waardering en beleving en wensen wat betreft het groen kon achterhalen. De onderzoeksaanpak wordt toegelicht, de foto-en interviewresultaten worden geanalyseerd en vertaald in aanbevelingen voor vragen voor in de omnibusenquête van de gemeente Rotterdam. De aanbevelingen hebben betrekking op de relaties tussen de inrichting van het openbaar groen en groenwaardering, -beleving en -gebruik. Het rapport vermeldt hoe en met welk ervaringsdoel de verschillende bewonersgroepen het groen bezoeken en hoe zij het waarderen en beleven
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.