Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 340527
Title In Nederland is plaats voor een zich ontwikkelende landbouw
Author(s) Melman, T.C.P.
Source Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 21 (2004)2. - ISSN 0169-6300 - p. 97 - 102.
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Wageningen Environmental Research
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2004
Keyword(s) plattelandsontwikkeling - landbouw - natuurbescherming - landschapsbescherming - landbouwsector - platteland - agrarisch natuurbeheer - toekomst - rural development - agriculture - agricultural sector - nature conservation - landscape conservation - rural areas - agri-environment schemes - future
Categories Nature Management (General) / Rural Plans
Abstract De landbouw kan een belangrijke rol blijven vervullen in het beheer van het landelijk gebied. Om dat te kunnen, moet aan een ingrijpend omvormingsproces vorm worden gegeven. De stelling van Vereijken dat de landbouw uit Nederland zal en mag verdwijnen, doet geen recht aan de groene potentie van deze bedrijfstak. Zorg voor natuur en landschap is niet alleen een boerenzaak, maar een maatschappelijke zaak
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.