Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 340535
Title Van vier kanten aanvallen: oorlog tegen de mijten
Author(s) Emous, R.A. van; Fiks, T.G.C.M.; Mul, M.F.
Source De Pluimveehouderij 35 (2005)24. - ISSN 0166-8250 - p. 14 - 16.
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) pluimveehouderij - pluimveeziekten - helminthosen - mijten - ziektebestrijding - monitoring - voedselveiligheid - weerstand - bestrijdingsmethoden - methodologie - bedrijfshygiëne - poultry farming - poultry diseases - helminthoses - mites - disease control - monitoring - food safety - resistance - control methods - methodology - industrial hygiene
Categories Animal Husbandry (General)
Abstract De vogelmijt wordt al decennia lang bestreden met allerlei, met name chemische middelen. In de loop der tijd werden steeds meer van deze middelen verboden. Het is ook een doodlopende weg gezien het ontstaan van resistentie en de discussie rond voedselveiligheid. Hoe moet het dan wel? De visie van het Praktijkonderzoek
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.