Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 340548
Title Bodemweerstand tegen Rhizoctonia solani AG 2-2IIIB is onafhankelijk van rotatie; thema bodemweerbaarheid
Author(s) Schneider, J.H.M.; Bakker, Y.; Westerdijk, C.E.
Source Gewasbescherming 36 (2005)5. - ISSN 0166-6495 - p. 198 - 199.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) bietsuiker - suiker - maïs - waardplanten - thanatephorus cucumeris - gewasbescherming - ziektebestrijding - ziektepreventie - bodemschimmels - weerstand - teeltsystemen - rotaties - anastomosegroepen - toegepast onderzoek - proefvelden - beet sugar - sugar - maize - host plants - thanatephorus cucumeris - plant protection - disease control - disease prevention - soil fungi - resistance - cropping systems - rotations - anastomosis groups - applied research - experimental plots
Categories Plant and Crop Protection (General) / Sugar and Starch Crops
Abstract De bodemschimmel Rhizoctonia solani is onderverdeeld in zogenaamde anastomose groepen (AGs). De verschilllende AGs verschillen onder andere in waardplantenreeks. R.solani AG 2-2IIIB is een belangrijke ziekteverwekker in suikerbiet, lelie en vollegrondsgroenten. Waardplanten geteeld voor bieten, zoals maïs kunnen de rhizoctonia schade in biet verergeren. Resultaten wijzen erop dat de bodemweerbaarheid tegen rhizoctonia zich onafhankelijk van de rotatie ontwikkeld. Ontrafeling van de mechanismen van bodemweerbaarheid tegen rhizoctonia levert voor de praktijk nieuwe mogelijkheden om rhizoctonia schade te beperken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.