Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 340563
Title Van regels naar ondernemersverantwoordelijkheid : belemmeringen door wet- en regelgeving voor de plantaardige sectoren
Author(s) Geers, F.A.M.; Schreuder, R.; Munneke, F.J.; Paassen, R.A.F. van; Meulen, H.A.B. van der; Kranendonk, R.P.
Source Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO publicatie nr. 718) - 48
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) overheidsbeleid - regelingen - deregulering - agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - nederland - government policy - regulations - deregulation - farm management - entrepreneurship - netherlands
Categories Government Policy, Netherlands
Abstract Dit rapport over belemmeringen door wet- en regelgeving voor de plantaardige sectoren is gebaseerd op een onderzoek bij ongeveer 850 ondernemers. Uit het rapport van blijkt dat deze ondernemers nog veel knelpunten ervaren in de vorm van belemmerende regelgeving. Die variëren van algemene klachten over de veelheid aan regels tot specifieke onderdelen van de mestregels, regels voor gewasbescherming, arbo-wetgeving en bestemmingsplannen. Het onderzoek vormt in die zin een bevestiging van signalen die ik ook langs andere weg ontvang. De waarde van het rapport zit vooral in het feit dat belemmeringen en aanbevelingen in de breedte in kaart zijn gebracht.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.