Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 340576
Title Ken uw perceel grondig! : een regelmatig groeiend gewas in het voorjaar?
Author(s) Schneider, H.; Molendijk, L.P.G.; Velema, R.
Source Cosun magazine 39 (2005)2. - p. 12 - 13.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) suikerbieten - beta vulgaris - groei - lente - kennis - bodemonderzoek - velden - sugarbeet - beta vulgaris - growth - spring - knowledge - soil testing - fields
Categories Sugarbeet
Abstract Op verschillende bietenpercelen wilden de bieten niet groeien in het voorjaar. Een onregelmatig groeiend gewas wordt ver­oorzaakt door trichodoride-aaltjes, vroege infectie door bietencysteaaltjes, wortelknobbelaaltjes, een lage pH en een slechte structuur. Dikwijls in combinatie met elkaar. Met kennis van het perceel kan de teler de juiste teeltmaatregelen nemen. De inzet van een granulaat is zelden rendabel
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.