Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 340682
Title Het effect van NIR-filterende kasdek- en schermmaterialen op kasklimaat, energieverbruik en gewasproductie
Author(s) Hemming, S.; Kempkes, F.L.K.; Mohammadkhani, V.; Braak, N.J. van de; Dueck, T.A.; Jongschaap, R.E.E.; Marissen, A.
Source Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology and Food Innovations 505) - ISBN 9789067549516 - 117
Department(s) Agrotechnology and Food Sciences
AFSG Agrisystems & Environment
Agrosystems
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) kassen - natuurlijk licht - temperatuur - isolatiematerialen - thermoregulatie - glastuinbouw - productiegroei - greenhouses - natural light - temperature - insulating materials - thermoregulation - greenhouse horticulture - production growth
Categories Greenhouse Technology
Abstract Het NIR gedeelte in de zonnestraling is niet direct nodig voor de plantengroei, de stralingsenergie in dit gebied leidt tot een opwarming van kasonderdelen, installaties en planten en zo tot een temperatuurverhoging in de kas. Dit is een wenselijk effect in de wintermaanden, sinds de in de kas komende stralingsenergie bijdraagt aan de kasverwarming, het gasverbruik daalt. Tijdens de zomermaanden is deze temperatuurverhoging ongewenst, zonder onvoldoende luchtingscapaciteit leiden hoge temperaturen tot stressverschijnselen in het gewas. Maatregelen om NIR te filteren zijn in deze studie onderzocht. Er is een analyse uitgevoerd naar de potenties om een traditionele kas zo veel mogelijk gesloten te kunnen houden als het NIR gedeelte van de zonnestraling zo veel mogelijk buiten de kas kan worden gehouden. Ook is onderzocht, welke effecten met NIR-filterende materialen (kasdek, scherm, krijt) bereikt kunnen worden en welke materiaalontwikkelingen in de toekomst nodig zijn. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Wageningen UR (Agrotechnology & Food Innovations, Plant Research International en PPO Glastuinbouw) in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Productschap Tuinbouw in het kader van het energieonderzoek.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.