Staff Publications

Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
  • About

    'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

    'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

    Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

    Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

    We have a manual that explains all the features 

Record number 340943
Title Toetsing van het Uitgekiend Ontwerp voor ecoduct Soesterberg : verwacht gebruik door de doelsoorten en aanbevelingen voor ontwerp en inrichting
Author(s) Grift, E.A. van der
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1182) - 37
Department(s) Landscape Centre
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) fauna - wegen - dieren - habitats - habitat vernietiging - ontwerp - migratie - nederland - wildpassages - ecologische hoofdstructuur - utrecht - fauna - roads - animals - habitats - habitat destruction - design - migration - netherlands - wildlife passages - ecological network - utrecht
Categories Wildlife Conservation and Management / Roads
Abstract In opdracht van de Provincie Utrecht is onderzocht welke doelsoorten van de verbindingszone Corridor Leusderheide naar verwachting gebruik zullen gaan maken van een ecoduct over de N237 nabij Soesterberg als deze faunapassage volgens het Uitgekiend Ontwerp wordt aangelegd. Tevens is verkend welk ontwerp, uitgaande van in een eerdere studie uitgewerkte ontwerpeisen, het best past binnen de gestelde plangrenzen van het Uitgekiend Ontwerp en de grenzen voor de `ecologische corridor¿ in het Ontwerp-Bestemmingsplan Hart voor Groen 2005. Tenslotte zijn enkele aanbevelingen geformuleerd voor aanpassingen in de inrichting van het ecoduct om de effectiviteit ervan te vergroten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.