Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 341286
Title Sociaal leren in de Drentsche Aa
Author(s) Bommel, S. van; Röling, N.G.
Source Werkplaats voor de leefomgeving 3 (2005)1. - ISSN 1574-2083 - p. 11 - 13.
Department(s) Communication Science
MGS
Publication type Article in journal aimed at the general public
Publication year 2005
Keyword(s) waterlopen - dalen - natuurbescherming - waterbeheer - besluitvorming - drenthe - streams - valleys - nature conservation - water management - decision making
Categories Nature Management (General) / Water Management (General)
Abstract SLIM onderzoekers (Sociaal Leren voor Integraal Management en duurzaam waterbeheer in stroomgebieden) hebben in Drenthe gekeken naar sociaal-economische aspecten van duurzaam waterbeheer. De nadruk ligt daarbij op 'sociaal leren'; dat kan namelijk een belangrijk gegeven zijn voor een duurzame oplossing van conflicten rond natuurlijke hulpbronnen. SLIM heeft gekeken naar de reactie van boeren op de gebiedsgerichte plannen van Staatsbosbeheer
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.