Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 341316
Title Analyse van natuurlijke stoffen in sediment en baggerslib
Author(s) Leonards, P.E.G.; Stein, A.; Brandsma, S.H.; Kwadijk, C.J.A.F.
Source IJmuiden : RIVO (Rapport /Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) C077.05) - 10
Department(s) RIVO Milieu en Voedselveiligheid
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) sediment - chemische analyse - organisch bodemmateriaal - organische verbindingen - mariene gebieden - verontreinigde sedimenten - sedimentkwaliteit - sediment - chemical analysis - soil organic matter - organic compounds - marine areas - contaminated sediments - sediment quality
Categories Soil Chemistry
Abstract Een validatieonderzoek naar het voorkomen van vier groepen van natuurlijke stoffen (isoflavonen, flavaononen, en fenolcarboxylzuren en anthoraquinonen) in sediment werd uitgevoerd waarbij gebruik werd gemaakt van een analysemethode die voor dioxine-achtige stoffen en endocrien werkende stoffen eerder werd gevalideerd. Het doel van het onderzoek was na te gaan of de natuurlijke stoffen met een dergelijke methode konden worden geanalyseerd. Hiervoor werd de opwerkingsmethode van sedimenten met analytische standaarden en gespiked sediment onderzocht gebruikmakend van het gevalideerde extractie- (ASE) en zuiveringsprotocol voor dioxine-achtige en endocrien werkende stoffen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.